Profile
Fight record
Amateur career
Statue
Screenplay
FIGHT VIDEOS
Commonwealth title
British title
WELSH WARRIORS
Dai Dower
Jason Cook
Percy Jones
Colin Jones
Gavin Rees
Jimmy Wilde
Tommy Farr
Jim Driscoll
Barry Jones
David Pearce
Joe Calzaghe
Freddie Welsh
Eddie Thomas
Robbie Regan
Steve Robinson
Howard Winstone
Enzo Maccarinelli

WALES

World Champions
European Champions
C'wealth Champions
British Champions
Welsh Champions

RHYFELWR CYMRAEG
 
Brigyn - Y Sgwar
 

Brigyn.com website Brigyn - MySpace website

 

Amser prin, ond digon hir i ddylanwadu
Bron yn ddim, ond yn rhoi i gyd yr hyn a allai
Talu'n ddrud, roedd y cyfan yn ei waed
Gorau'r byd, cario'i faich yn enw ei wlad
Cam wrth gam, dringo'n uwch fesul brwydr
Matchstick Man, bellach goruwch unrhyw gysur

Yn y sgwar, mae byd yn galed
Yn y sgwar, rhwng cnawd a menyg
Yn y sgwar, mae dyn a'i dynged

Dewraf dyn, dyrnau dur.
Canfas wag, atgofion oes y mab o Ferthyr
'Sneb yn saff, gwendid bach a gollodd frwydr
Yn y gwres, dyn a'i ddewis, dyn a'i falchder
Run di'r wers, byw yw'r hanes dros holl amser

Yn y sgwar, mae byd yn galed
Yn y sgwar, rhwng cnawd a menyg
Yn y sgwar, mae dyn a'i dynged
Dewraf dyn, dyrnau dur.Dewraf dyn, dyrnau dur.
 

The Matchstick Man


Who is the Greatest
Welsh boxer of all time ?

Free Vote Caster from Bravenet
 

Learn Welsh 

Cadw'r iaith yn fyw

 

 

for all boxing fans

Search this site:

All material is protected by copyright and may not be reproduced without permission.   ŠJohnnyowen.com   All Rights Reserved